اهداف شرکت

اهداف کلان

 • مجاهدت و تلاش در راستاي تعميق و توسعه فرهنگ ارزشي فناوري ارتباطات و اطلاعات با معيارهاي اسلامي و ايراني
 • ايجاد نوآوري و كارآفريناني در استفاده از فناوري ارتباطات و اطلاعات در انواع كسب و كار هاي سنتي
 • بازمهندسي كسب و كارهاي سنتي و الكترونيكي بر اساس مدل ها و متدولوژي هاي متناسب با نياز جامعه و متعادل شده با فناوري روز دنيا
 • توسعه فناوري ارتباطات و اطلاعات در سيستم هاي اطلاعات مديريت

اهداف خرد

 

 • بسترسازي، طراحي و ارائه انواع محصولات نرم افزاري و سخت افزاري متناسب با نياز فعاليت‌هاي مديريت اطلاعات و اطلاعات مديريت
 • توسعه همكاري و معاضدت متقابل با ديگر شركت‌هاي نرم افزاري، سخت افزاري و فناوري ارتباطات و اطلاعات، در قالب گروه هاي كاري مشترك و كنسرسيوم‌هاي مختلف
 • ايجاد سيستم هاي اطلاعات پيشرفته در كسب و كارها
 • ايجاد كسب و كار الكترونيكي با زيرساخت معماري اطلاعات ومدل هاي استاندارد
 • توليد و توسعه سيستم هاي مديريت دانش، كاركنان دانشي و محصولات دانش بنيان در كسب و كار ها
 • گسترش كمي و كيفي سهم بازار مناسب با ظرفيت هاي سرمايه‌هاي دانشي و ايجاد ارزش‌افزوده اقتصادي و منافع براي سرمايه‌گذاران(حقيقي و حقوقي)
 • توسعه درآمدها و بازدهي سرمايه‌گذاري كوتاه‌، ميان و بلندمدت در قالب قوانين حاكم بر صنعت فناوري اطلاعات وارتباطات
 • ارائه مشاوره فني در زمينه بازمهندسي فرايند هاي كسب و كار و نيز استفاده از فناوري ارتباطات و اطلاعات در كسب و كار ها